#PuisiMia - 29 Oktober 2015

#14Jangan saja kau berisyarat
atau berkata suatu apa
aku takkan hilang
hanya setia, dan sinar tak harus padam
kekallah rindu pada nadimu
ya aku.

29 0ktober 2015
Gedung C, FIB UNPAD

Rahmia Khoerunnisa